Kako izbeći udar munje tokom oluje

Činjenice i saveti vezani za električno praženje u atmosferi

Advertisements

Zima 2015/16 finalna analiza

POSLEDNJA SEZONSKA ANALIZA FAKTORA I PROGNOZA TRENDA VREMENA TOKOM ZIME 2015/16 OSNOVNE ODLIKE ZIME 2015/16 : • Odložen početak prave zime • Dugotrajno anticiklonalno stanje u decembru • Narušavanje anticiklona krajem istog meseca • Znatno hladniji i snegom bogatiji januar, naročito pose 10.01 • Moguć vrlo hladan period (10 dana ili do dve nedelje) u…

ZIMA 2015/2016 iz novog ugla

NOVA ANALIZA KLJUČNIH FAKTORA I PROGNOZA TRENDA VREMENA TOKOM ZIME 2015/2016 Zima koja je pred nama će biti veoma komplikovana za dugoročno prognoziranje (duže od 4-5 dana), treba očekivati velike temperaturne oscilacije, tj, nagle smene toplih i hladnih perioda, dok bi padavine trebale biti iznad, a na zapadu, severu i severozapadu regiona i znatno iznad…

PRELIMINARNA ANALIZA TRENDOVA ZA PERIOD NOVEMBAR`15.-MART`16.

Glavne odlike ove zimske sezone će biti :
• Obilje padavina (kiše i snega),
• Relativno blag početak, naročito prvi deo novembra,
• Osetno hladniji decembar u odnosu na proteklu godinu,
• Snažni hladni prodori od druge polovine januara sledeće godine
• Vrlo hladno vreme u februaru
• Produžetak zimskih karakteristika vremena u prvoj polovini marta.

Saharska vrelina u zapadnoj Evropi

“Omega” (Ω) raspored vazdušnog pritiska donosi saharsku vrelinu zapadnoj Evropi. Raspored vazdušnog pritiska pri čemu se iznad Skandinavije i zemalja beneluksa uspostavlja anticiklonalna blokada koja u velikoj meri podseća na grčko slovo omega se u meteorologiji naziva “omega situacijom”. U toj situaciji se jezgro anticiklona locira nad ovaj prostor dok se na obe periferije ovog…

Oluje!!! Uzroci, činioci i tipovi konvektivnih razvoja

Obzirom da je pred nama topliji deo godine, veoma brzo će se u atmosferi ostvariti uslovi za pojavu jakih konvektivnih (uzlaznih) strujanja te će se time javiti primarni uslovi za pojavu grmljavinsko-olujnih procesa u troposferi te pojave oluja i pljuskova sa grmljavinom. Koji su sve uslovi potrebni da bi do ovih strujanja došlo? najbitniji faktor,…