ZIMA 2015/2016 iz novog ugla

NOVA ANALIZA KLJUČNIH FAKTORA I PROGNOZA TRENDA VREMENA TOKOM ZIME 2015/2016 Zima koja je pred nama će biti veoma komplikovana za dugoročno prognoziranje (duže od 4-5 dana), treba očekivati velike temperaturne oscilacije, tj, nagle smene toplih i hladnih perioda, dok bi padavine trebale biti iznad, a na zapadu, severu i severozapadu regiona i znatno iznad…

PRELIMINARNA ANALIZA TRENDOVA ZA PERIOD NOVEMBAR`15.-MART`16.

Glavne odlike ove zimske sezone će biti :
• Obilje padavina (kiše i snega),
• Relativno blag početak, naročito prvi deo novembra,
• Osetno hladniji decembar u odnosu na proteklu godinu,
• Snažni hladni prodori od druge polovine januara sledeće godine
• Vrlo hladno vreme u februaru
• Produžetak zimskih karakteristika vremena u prvoj polovini marta.

Saharska vrelina u zapadnoj Evropi

“Omega” (Ω) raspored vazdušnog pritiska donosi saharsku vrelinu zapadnoj Evropi. Raspored vazdušnog pritiska pri čemu se iznad Skandinavije i zemalja beneluksa uspostavlja anticiklonalna blokada koja u velikoj meri podseća na grčko slovo omega se u meteorologiji naziva “omega situacijom”. U toj situaciji se jezgro anticiklona locira nad ovaj prostor dok se na obe periferije ovog…

Oluje!!! Uzroci, činioci i tipovi konvektivnih razvoja

Obzirom da je pred nama topliji deo godine, veoma brzo će se u atmosferi ostvariti uslovi za pojavu jakih konvektivnih (uzlaznih) strujanja te će se time javiti primarni uslovi za pojavu grmljavinsko-olujnih procesa u troposferi te pojave oluja i pljuskova sa grmljavinom. Koji su sve uslovi potrebni da bi do ovih strujanja došlo? najbitniji faktor,…

SUTRAŠNJE POMRAČENJE SUNCA

Nije tema vezana za meteorologiju, ali se ovaj fenomen nad nama veoma retko dešava i zbog toga ga želim na kratko propratiti.  Sutra pre podne će nad našim regionom uslediti prvo značajno pomračenje sunca još od 1999 godine koje će biti vidljivo nad našim predelima. Neće to biti totalno pomračenje i sunčev disk će u…